Ти

Sri Chinmoy, 1973

You are the chosen instrument of God

Ти – обраний інструмент Бога.

 

You are constantly needed by God

Бог постійно потребує тебе.

 

You can and will manifest God on earth

Ти можеш проявити і проявиш Бога на Землі.

 

You are unrecognized today.

 But tomorrow you will be fully recognized.

Ти невизнаний сьогодні.                                          

Та завтра ти будеш визнаний в повній мірі.   

 

You meditate on God when you think of mankind.

Ти медитуєш про Бога, коли думаєш про людство.

 

You and God are bosom friends.

Ти і Бог – близькі друзі.

 

You know how to love man the God.

Ти знаєш, як любити людину-Бога.

 

You know how to serve God the man.

Ти знаєш, як служити Богу-людині

 

You have discovered everything that God has invented.

Ти відкрив все, що винайшов Бог.

 

You know, unlike others, that God is of you..

На відміну від інших, ти знаєш, що Бог складається з тебе.

 

You are the only bridge between Heaven’s Heart and earth’s head.

Ти – єдиний міст між Серцем Небес і головою Землі.

 

You are God’s triumphantly fulfilling Dream.

Ти –  Мрія Бога, що переможно втілюється.

 

You are God’s supremely manifesting Reality.

Ти – Реальність Бога, що проявляється у найвищій мірі.

 

You came from God the Lover Supreme.

Ти прийшов від Бога – Всевишнього Люблячого.

 

You will go back to God the Beloved Supreme.

Ти повернешся до Бога – Всевишнього Любимого. 

 

 

You are indispensable; so says God.

Ти – незамінний. Так говорить Бог

 

You are inseparable; so feels God.

Ти – нероздільний. Так відчуває Бог. 

 

You are unfathomable; so thinks God.

Ти – незглибимий. Так думає Бог.  

 

You are not God’s slave.

 You are God’s son.

Ти не раб Бога.

Ти – син Бога.

 

You are not God’s son.

 You are God’s father.

Ти не син Бога.

Ти – Отець Бога.

 

You are not God’s father.

 You are God’s silence.

Ти не Отець Бога.

Ти – Безмовність Бога.

 

You choose God and God alone.

Ти обираєш Бога і тільки Бога.

 

You know all the secrets of God

Ти знаєш всі таємниці Бога.

 

You are God’s transcendental Pride

Ти – трансцендентальна Гордість Бога.

 

You love God; that is why God lives on earth.

Ти любиш Бога; тому Бог живе на Землі. 

 

You worship God; that is why God lives in Heaven.

Ти вклоняєшся Богу; тому Бог живе на Небесах.

 

You look forward and you see that you are an eternal traveler.

Ти дивишся вперед і бачиш, що ти – вічний мандрівник.

 

You look within and you feel that you are an eternal helper.

Ти дивишся вглиб себе і відчуваєш, що ти – вічний помічник. 

 

You look upward and you discover that you are an eternal saviour.

Ти дивишся вгору і відкриваєш, що ти – вічний спаситель. 

 

You look behind and you remember that you are an eternal player.

Ти дивишся назад і пригадуєш, що ти – вічний гравець. 

 

You have been writing God’s biography from God’s very birth.

Ти пишеш біографію Бога від самого народження Бога.

 

You have God’s ceaseless Concern on earth.

На Землі в тебе є невпинна Турбота Бога.     

 

You have God’s undying Bliss in Heaven

На Небесах у тебе є безсмертне Блаженство Бога.

 

You are a perfect stranger to ignorance-sleep

You are a perfect stranger to ignorance-sleep and inconscience-night.

 Тобі зовсім незнайомі невігластво сну та несвідомість ночі.

You are the life of God’s Soul

You are the life of God’s Soul.

Ти – життя Душі Бога.

You are the soul of God’s Dream-Boat

You are the soul of God’s Dream-Boat.

Ти – душа Човна-Мрії Бога. 

You are the light of God’s Reality-Sun

You are the light of God’s Reality-Sun.

Ти – світло Сонця-Реальності Бога.

You feel God the Existence in your heart

You feel God the Existence in your heart.

Ти відчуваєш  в своєму серці Бога-Буття.  

 

You create God every day with your divine humility

You create God every day with your divine humility.

Своєю божественною сумирністю ти щодня створюєш Бога. 

You reveal God every day with your human necessity

You reveal God every day with your human necessity.

Своєю людською необхідністю ти щодня розкриваєш Бога.

You and God eat universal concentration for…

You and God eat universal concentration for your breakfast.

Ви з Богом споживаєте універсальну концентрацію на сніданок.

You and God eat transcendental meditation for…

You and God eat transcendental meditation for your lunch.

Ви з Богом споживаєте трансцендентальну медитацію на обід.

You and God eat supramental contemplation for…

You and God eat supramental contemplation for your dinner.

Ви з Богом споживаєте супраментальне споглядання  на вечерю.

You and God always play together….

You and God always play together. When you win you cry with your soulful gratitude, and when God wins He cries with His blessingful Pride.

Ви з Богом завжди граєте разом. Коли ти перемагаєш, ти ллєш сльози одухотвореної вдячності, а коли перемагає Бог, Він ллє сльози благословенної Гордості.

You and God always sing together….

You and God always sing together. In your voice He discovers His supreme Satisfaction. In His voice you discover your perfect perfection.

Ви з Богом завжди співаєте разом. У твоєму голосі Він знаходить Свою найвищу Втіху. В Його Голосі ти знаходиш свою найвищу досконалість.

You and God always dance together….

You and God always dance together. Your dance is highly appreciated by earth’s pride. His dance is highly appreciated by earth’s gratitude. Heaven loves God’s dance. Heaven admires your dance.

Ви з Богом завжди танцюєте разом. Гордість Землі високо цінує твій танець. Вдячність Землі високо цінує Його танець. Небеса люблять Танець Бога. Небеса захоплюються твоїм танцем.       

You and God always sleep together….

You and God always sleep together. You sleep because you want to taste the bliss of peace. God sleeps because He feels that His universal body needs rest.

Ви з Богом завжди спите разом. Ти спиш, тому що хочеш пізнати блаженство спокою. Бог спить, тому що Він відчуває, що Його універсальне тіло потребує спочинку.

You have the right to correct the world…

You have the right to correct the world constantly.

У тебе є право постійно виправляти світ.  

You have the right to empty the…

You have the right to empty the world’s doubting mind.

У тебе є право розвантажити  повний сумнівів розум світу.  

You have the right to fill the…

You have the right to fill the world’s aspiring heart.

У тебе є право наповнювати спрагле серце світу.     

You have the right to control the…

You have the right to control the world’s restless vital.

У тебе є право стримувати беспокійний витал світу.   

You have the right to energize the…

You have the right to energize the world’s sleeping body.

У тебе є право наповнювати енергією сонне тіло світу.    

You and God work together…

You and God work together. You wish to cover the length of God’s Infinity. God wants to lengthen the limit of His Infinity.

Ви з Богом працюєте разом. Ти хочеш подолати весь простір Безкінечності Бога. Бог хоче розширити межі Своєї Безкінечності.    

You and God run together….

You and God run together. Eternity smiles at you. Eternity shows its identification to God.

Ви з Богом біжите разом. Вічність всміхається до тебе. Вічність показує своє ототожнення з Богом.

You and God fly together…

You and God fly together. Immortality blesses your head. Immortality kisses God’s Feet.

Ви з Богом летите разом. Безсмертя благословляє твою голову. Безсмертя цілує Стопи Бога.

You and impossibility never see each other…

You and impossibility never see each other.

Ти і неможливість ніколи не зустрічаєтесь одне з одним.

 

You always attune yourself to God’s ever-widening…

You always attune yourself to God’s ever-widening Vision and ever-manifesting Will.

Ти завжди налаштований на  Бачення Бога, що постійно розширюється, й Волю Бога, що постійно проявляє себе.

 

You rise with God and shine with…

You rise with God and shine with man.

Ти сходиш з Богом і сяєш з людиною.

You have the willpower to silence the…

You have the willpower to silence the roaring ignorance-lion.

У тебе є сила волі, щоб змусити замовчати рикаючого лева-невігластво.

You take God’s responsibility as your very…

You take God’s responsibility as your very own.

Ти сприймаєш відповідальність Бога як свою.

You are humanity’s link with the Lord…

You are humanity’s link with the Lord Supreme.

Ти – зв’язок людства з Господом Всевишнім.

You are humanity’s doctor and Divinity’s Medicine

You are humanity’s doctor and Divinity’s Medicine.

Ти – лікар людства і Ліки Божественності.    

You are God’s ever-transcending height…

You are God’s ever-transcending height and ever-manifesting length.

Ти – височінь Бога, що вічно долає себе, й простір Бога, що вічно проявляє себе.

 

You are God’s best gift to man…

You are God’s best gift to man and man’s best gift to God.

Ти – найкращий подарунок Бога людині і найкращий подарунок людини Богові.

You will divinize humanity’s body…

You will divinize humanity’s body and immortalize Divinity’s unconditional Compassion.

Ти зробиш божественним тіло людства й безсмертним – безумовне Співчуття Божественності.

You have conquered Divinity’s Heart…

You have conquered Divinity’s Heart, and humanity has conquered your heart.

Ти підкорив Серце Божественності, а людство підкорило твоє серце.

 

You have forgiven the world…

You have forgiven the world, therefore the world still exists.

Ти пробачив світ, тому світ досі існує.

You are born to love man…

You are born to love man and be loved by God.

Ти народжений, щоб любити людину й бути любимим Богом.

You experience God’s Perfection….

You experience God’s Perfection. God experiences your power of participation in His cosmic Lila.

Ти отримуєш досвід Досконалості Бога. Бог отримує досвід твоєї сили участі у Його космічній Грі.

You say that the Kingdom of Heaven…

You say that the Kingdom of Heaven is not only within you but also for you.

Ти говориш, що Царство Небесне не тільки у тобі, але й для тебе.

You love science because you want to…

You love science because you want to see God’s Body.

Ти любиш науку, тому що хочеш бачити Тіло Бога.

You love spirituality because you want to…

You love spirituality because you want to feel God’s Heart.

Ти любиш духовність, тому що хочеш відчувати Серце Бога.

You are the Face of Reality…

You are the Face of Reality.

You are the Smile of Totality.

Ти – Обличчя Реальності.

Ти – Посмішка Всебуття.

 

You and God’s Mind are eternally old

You and God’s Mind are eternally old.

Ви з Розумом Бога вічно старі.  

You and God’s Heart are eternally fresh…

You and God’s Heart are eternally fresh and young.

Ви з Серцем Бога вічно свіжі і юні.

You are God’s conscious evolution and perfect…

You are God’s conscious evolution and perfect manifestation.

Ти – свідома еволюція і досконале проявлення Бога.

You dare to think of the world….

You dare to think of the world. That is why God is always cheerful.

Ти насмілюєшся думати про світ. Ось чому Богу завжди весело.

You care for the world….

You care for the world. That is why God has peace of mind.

Ти піклуєшся про світ. Ось чому в Думках у Бога спокій.

You claim God because your love owns…

You claim God because your love owns Him.

Ти вважаєш Бога своїм, бо над Ним володарює твоя любов.

You are tomorrow’s God without fail…

You are tomorrow’s God without fail.

Ти беззаперечно – завтрашній Бог.   

You are at once man’s ever-increasing capacity…

You are at once man’s ever-increasing capacity and God’s ever-illumining Reality.

Ти водночас і все зростаюча сила  людини, і всеосяйна Реальність Бога.

 

You offer to God the strength of…

You offer to God the strength of surrender.

 God offers to you the strength of Pride.

Ти пропонуєш Богу силу зречення.

Бог пропонує тобі силу Гордості.

You have no substitute on earth…

You have no substitute on earth. Unique is your Aspiration-Sea.

You have no substitute in Heaven. Unique is your Illumination-Sun.

Ти незамінний на Землі. Унікальне твоє Море-Поривання.

Ти незамінний на Небесах. Унікальне твоє Сонце-Просвітлення.

 

You have proved your ability: God-realisation…

You have proved your ability: God-realisation.

You have proved your necessity: God-manifestation.

Ти довів свою здатність – осягнення Бога.      

Ти довів свою потребу – проявлення Бога.    

You do not advise, you act…

You do not advise, you act.

 You do not act, you achieve.

 You do not achieve, you eternally are.

Ти не даєш порад, ти дієш.

Ти не дієш, ти досягаєш.

Ти не досягаєш, ти існуєш вічно.

You are fighting against world-adversities…

You are fighting against world-adversities. Lo, the little gods are making fun of you and the big God is admiring you.

Ти борешся з нещастями світу. І ось – маленькі боги глузують з тебе, а великий Бог захоплюється тобою. 

 

You talk less and say more…

You talk less and say more.

You remain silent and accomplish everything.

Ти говориш менше, та висловлюєш більше.

Ти лишаєшся безмовним і здійснюєш усе.  

You are God’s beloved child…

You are God’s beloved child. Needless to say, you are divinely great.

 You are man’s beloved father. Needless to say, you are supremely good.

Ти – улюблене дитя Бога. Не варто говорити, що ти божественно величний.

Ти – улюблений батько людини. Не варто говорити, що ти – людина найбільших чеснот.

 

You are the ladder for God’s Compassion-Feet…

You are the ladder for God’s Compassion-Feet to descend and for man’s aspiration-heart to ascend.

Ты – лестница, по которой спускаются Стопы Сострадания Бога и поднимается сердце устремления человека.

Ти – сходи, якими спускаються Стопи-Співчуття Бога і піднімається серце-поривання людини.

You and impossibility, earthly or heavenly…

You and impossibility, earthly or heavenly, never rhyme.

Ти не співзвучний неможливості, ні земній, ні небесній – ніколи.

You are Heavens ceaseless sacrifice

You are Heaven’s ceaseless sacrifice.

You are earth’s endless edifice.

Ти – невпинна жертва Небес.  

Ти – непохитна цитадель Землі. 

You are the only human being on…

You are the only human being on earth who thinks of nature-perfection, meditates on earth-perfection and shall achieve God-perfection.

Ти – єдина людина на Землі, хто думає про досконалість природи, медитує на досконалість Землі і досягне досконалості Бога.

 

You know what hell looks like…

You know what hell looks like, for the world-suspicion quite often takes you to hell.

You know what Heaven is, for what else is Heaven if not your own heart?

Ти знаєш, як виглядає пекло, бо підозри світу досить часто відправляють тебе до пекла.

Ти знаєш, що таке Небеса, бо що то Небеса, як не твоє власне серце?

You are God’s fondest deer and man’s…

You are God’s fondest deer and man’s most devoted donkey.

Ти – найулюбленіший олень Бога і найпокірніший осел людини.

You are God’s roaring Lion in the…

You are God’s roaring Lion in the inner world and man’s barking dog in the outer world.

Ти  – рикаючий Лев Бога у внутрішньому світі і гавкаюча собака людини у зовнішньому світі.

You are needed by God to smile…

You are needed by God to smile on His behalf.

You are needed by man to cry on his behalf.

Ти потрібен Богу, щоб посміхатися від Його імені.

Ти потрібен людині, щоб плакати від її імені.

 

You are giant-abstinence…

You are giant-abstinence.

 You are ocean-confidence.

 You are Truth-permanence.

Ти – гігант стриманості.

Ти – океан впевненості.

Ти – непорушність Істини. 

 

You alone know the price of God’s…

You alone know the price of God’s Compassion-Feet and man’s gratitude-heart.

Ти один знаєш ціну Стоп Співчуття Бога і серця вдячності людини.

You are God’s Beauty: beauty human…

You are God’s Beauty: beauty human, Beauty divine, Beauty supreme. This lofty truth shall forever remain unchallenged.

… Ти – краса Бога: краса людська, Краса божественна, Краса всевишня. Ця велична істина повік залишиться непохитною.

 

You constantly perform Gods birthless and endless duties.

You constantly perform God’s birthless and endless duties. Therefore, the desiring souls flatter you, the aspiring souls admire you and the realized souls treasure are you.

Ти постійно виконуєш обов’язки Бога, які не мають народження і кінця. Тому душі, які живуть у бажаннях, лестять тобі, душі, які живуть пориваннями, захоплюються тобою, а душі, які здобули осягнення, бережуть тебе як скарб.

Оригінал подається за сайтом www.srichinmoylibrary.com

Переклад Тетяни Троянович